Skip Navigation LinksLife-In-Araf

 


 Arafta Yaşam

Tarih: 28 Eylül – 4 Ekim 2018
Yer: Bedesten / Lefkoşa
Küratör: Zehra Şonya

Sanatçılar :

Arif Albayrak , Aşık Mene, Bahar Çıralı, Batu Gündal, Eser Keçeci Malyalı , Gökçe Keçeci, Gönen Atakol, Haidi Trauthman, Hüseyin Özinal, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal. B. Caymaz, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nilüfer İnandım, Osman Keten, Serkan İlsever, Simge Uygur, Şenol Özdevrim, Tayland Okuzkan, Türksal İnce

Sergi Metni

Sanat hiçbir zaman salt güzellik veya estetik bir değer olarak varlık sürmedi. Her dönemde ve çağda yaşadığı toplumsal olaylarla ilişki içinde, gerçeğin ne olduğunu sorgularken ve ararken, çoğu zaman üstü kapanmaya çalışılan problemler/sorunlar, olaylar ve olgularla ilgilenmiş ve bu açıdan da toplumun sesi, vicdanı ve aklı olmuştur. Sanatı bu açıdan değerlendirdiğimizde günün ve toplumun sorunlarını da gün yüzüne çıkardığını kabul etmemiz gerekir. Sergi konsepti bu değerler ve gerçeklikler düşünülerek belirlenmiştir.

Sözlük anlamı orta yer olan Araf kelimesi Kur-an'ı kerimde Cennet ile Cehennem' in tam ortası olarak kabul edilir.  Günahları ve sevapları eşit olan kişi ne cennete gidebilmektedir ne de cehenneme. İkisi arasında kalan ruh ıstırap çekmekte iki dünya arasında sıkışıp kalmaktadır. Ne oralı olabilmektedir ne de buralı. Kıbrıs Türk toplumunun 1974 sonrası yaşadığı siyasal ve kültürel sürece baktığımızda tam da bahsedildiği üzere ne savaştadır ne de barışta, dünyadadır ama dünyalı değildi, ne kendi olabilmektedir ne de diğeri, ne özgürdür ne de tutsak, bir ülkesi vardır ama yoktur noktasına geldiğini görebilmekteyiz.

Araf' ta kalmak; arada kalmışlığı, ortada olma halini, ikilemde kalmayı, sıkışmayı, belirsizliği, eylemsizliği, çaresizliği, sistem dışında kalmışlığı, öteki olma halini, vb. içeren anlamlarda daha geniş perspektifte ele alındığında, güncel yaşantı içerisinde de her özneyi kavrayabilecek ve etkileyebilecek bir gerçekliği ifade edebilmekte, diğer toplumlar, coğrafyalar ve ülkelerde de geçerliliğini sürdürmektedir.

DAÜ Sanat Koleksiyonu sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen bu sergi, Araf'ta bir yaşamın kişiler ve toplumlar üzerinde, özelde ve genelde yarattığı psikolojik, sosyal ve kültürel durumları sanatçıların bakış açısıyla ve estetik değerleriyle inceleyerek görünür kılmaya çalışmıştır. Küreselleşen günümüz dünyasında çölleşen yaşam biçimleri ve baş edilmesi gereken yeni problemler, durumlar ve olaylarla yüzleşebilmek ve arafta yaşamların farkına vararak  değiştirebilmek dileğiyle. 

Zehra ŞonyaFotoğraflar


Sergi Kataloğu

 

Sergi Video

 
 

 


Life-In-Araf