Skip Navigation LinksAdministration

EkibimizZehra Şonya
DAÜ sanat koordinatörü 

Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde sanat koleksiyonu oluşturmak ve ileride müze çalışmalarına başlamak uzunca süredir hedeflediğimiz bir hayalin gerçekleşmesi anlamını da taşımaktadır. Bu kapsamda 2002 yıllında başlattığımız "Görsel Sanatlar Arşiv Projesi" ve zaman içinde yayın hayatına kattığımız sanatçı katalog – kitap ve sergileri de bizlere uygun bir zemin yaratmada fayda sağlamıştır. Sanatçı protokolleri ile bağış karşılığı alınan eser seçimlerinde, tercihimiz sanatçının sürecini ele alabileceğimiz ve dönemsel özellikler yanında eskiz çalışmaları da dahil geniş bir perspektife yayılan örnekler üzerinden hayat bulmaktadır. Bazı sanatçılar bu isteğimize karşılık verirken bazıları da sanatta yer etmiş stilleri doğrultusunda eser vermeyi uygun bulmaktadır.

Sanatçı süreçlerini eserlerde takip edebilmenin hem eğitim açısından hem de sanatçı süreçlerini takip edip gelişimlerini ve değişimlerini kayıt altına alma, inceleme ve sunabilme yönünde değerli bulmaktayız. Diğer yandan seneler içerisinde koleksiyonda birikecek farklı örnek ve eserler doğrultusunda gizil kalmış birçok değeri gün yüzüne çıkaracak enteresan çalışmaların ve sergilerin kaynağını da oluşturacağımızı düşünmekteyiz.

Süreç içerisinde sanatçılarla bire bir kurulan ilişki ve bağ koleksiyonun kendisi kadar önem taşımaktadır. Sanatçılarla yapılan görüşmeler, fikir ve sorunların paylaşımı vb. bizler açısından önemlidir ve projenin nasıl yol alması gerektiği konusunda ip ucu vermektedir. Süreklilik taşımasını arzuladığımız bu bağın yeni proje ve aktivitelerle güçlenerek zenginleşmesi ve verimli hale gelmesi ise diğer bir amacımızı oluşturmaktadır. Yolun başında olsak bile kısa sürede kat ettiğimiz yol sanatçılarımızın bize duyduğu güvenle ilişkilidir. Bu güvene ek olarak DAÜ Rektörlüğü'nün projeye inancı ve desteği ile kısa zamanda somut verilere ulaşacağımız kanısındayım.

Zehra Şonya
DAÜ sanat koordinatörü  
Derya Ulubatlı
Sanat tarihçisi 

Kıbrıs'ın kuzeyinde oldukça başarılı sanatçılar yetişmekte fakat ne yazık ki bu sanatçıların gerek kendi toplumlarında gerekse uluslararası platformda tanıtılması ve isimlerinin duyurulması anlamında bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi önderliğinde bir araya getirilmeye çalışılan ve Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayıp üreten sanatçıların işlerinden meydana gelen DAÜ sanat koleksiyonu, hem günümüzde artık üniversite gibi eğitim kurumlarının olmazsa olmazı sayılabilecek sanat koleksiyonu eksiğini tamamlamayı, hem de kurulacak müze, web sitesi, kitap, katalog gibi diğer yayın araçlarıyla toplumdaki değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Kıbrıs Türk toplumunun etnik yapısında olduğu gibi, sanatsal üsluplarında da oldukça çeşitli yaklaşımlar görülür. 1960'lı yıllarda Türkiye, İngiltere, Amerika gibi ülkelerdeki sanat akademileri ve eğitim enstitülerinde okumaya giden sanatçı adayları bulunmaktadır, fakat 1963-74 arası yaşanan savaş ve toplumsal buhran, sanatın entelektüel bir aktivite olarak önem kazanmasını büyük ölçüde 1974 sonrasına ertelemiş olur. Kapalı bir toplum olmanın da etkisiyle her sanatçı kendi özgün stilini geliştirmeye başlar. Özellikle 1990 sonrası ise yeni tekniklerin ve üslupların denenmeye başladığı ve çağın yakalandığı hızlı bir döneme girilir.

Bu doğrultuda incelendiğinde geleneksel yaklaşımlardan yeni tekniklere, Kıbrıs odaklı resimlerden bireysel konulara, figüratif kompozisyonlardan soyutlamalara çok çeşitli işleri bünyesinde barındıran bu koleksiyon, farklı tarz ve dönemlerden gelen sanatçıları aynı çatı altında toplayarak Kıbrıs sanatıyla ilgili genel bir bakış açısı kazandırmaya çalışmaktadır. Koleksiyonda bir yandan birbirlerinin hocası-öğrencisi olmuş sanatçıların sanatsal etkileşimlerini gözlemlemek, öte yandan da ender görülen örneklerle özgün tavırları incelemek mümkündür. Ülkedeki sanat üretiminin görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınabilmesi için de önemli bir adım olan DAÜ Sanat Koleksiyonu, 1980'li yıllardan günümüze uzanan bir tarih skalasında, resim, heykel, yerleştirme, grafik tasarım gibi farklı alanlardan örneklerle Kıbrıs Türk toplumunda görsel sanatlar alanındaki gelişimi farklı yönlerden incelememize olanak sağlamaktadır.

Derya Ulubatlı
Sanat tarihçisi  Administration