Skip Navigation LinksArt-Collection

Tarihçe

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Görsel Sanatlar Arşiv Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında merhum Şinasi Tekman'nın 220 adet heykeli, 7 Temmuz 2011 yılında ailesi ve Rektörlük arasında imzalanan protokolle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere üniversiteye kazandırılmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Eserleri Koleksiyonu oluşturma çalışmaları ise bu girişime ek olarak DAÜ Rektörlüğünce alınan karar üzerine Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Özer önderliğinde 2016 yılında başlatılmıştır. 20.05.2016 tarihinde alına Vakıf Yöneticiler Kurulu kararı (VYK00-2016-0086 ) ile resmileşmiş ve yürütme çalışmaları DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'ne verilmiştir.

Koleksiyonun amacı özellikle Kıbrıslı Türk sanatçılarını eserlerinin toplamak, korumak ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli etkinliklerle tanıtımına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Bu bağlamda bağış olarak alınan eserler imzalanan protokol sonrasında DAÜ Sanat Eserleri Koleksiyonu'na aktarılmaktadır. Şubat 2019 itibari ile 26 sanatçıdan 423 eser toplanarak koruma altına alınmıştır. Eserlerin bazıları güvenlik sorunu gözetilerek DAÜ rektörlüğünde ve kütüphanede sergilenmektedir. 

Art-Collection